ราคาแบบเหมาวัน (ไม่รวมน้ำมัน)

รายการ น้ำมัน เวลาใช้งาน ราคา
เหมาวันใน กทม. และปริมณฑล
ไม่รวมน้ำมัน
10 ชั่วโมง
5,000.-
เหมาวันใน กทม. และปริมณฑล
ไม่รวมน้ำมัน
6 ชั่วโมง
4,000.-
เหมาวันต่างจังหวัด
ไม่รวมน้ำมัน
10 ชั่วโมง
เริ่มต้น 6,000.-

ราคาส่งเที่ยวเดียว (รวมทุกอย่าง)

รายการ น้ำมัน เวลาใช้งาน ราคา
สุวรรณภูมิ ดอนเมือง - กทม ฝั่งในเมือง
รวมน้ำมัน
เที่ยวเดียว
เริ่มต้น 3,000.-
กทม-บางแสน
รวมน้ำมัน
เที่ยวเดียว
5,000.-
กทม - พัทยา
รวมน้ำมัน
เที่ยวเดียว
6,000.-
กทม - สัตหีบ
รวมน้ำมัน
เที่ยวเดียว
6,500.-
กทม-หัวหิน
รวมน้ำมัน
เที่ยวเดียว
7,500.-
กทม-เกาะช้าง
รวมน้ำมัน
เที่ยวเดียว
12,000.-

ราคาทัวร์เหมาวัน 10 ซม. (รวมทุกอย่าง)

รายการ ระยะทาง น้ำมัน เวลาใช้งาน ราคา
ทัวร์ใน กทม.
-
รวมน้ำมัน
10 ชั่วโมง
6,000.-
ทัวร์ใน กทม.
-
รวมน้ำมัน
6 ชั่วโมง
5,000.-
ทัวร์ใน อยุธยา
-
รวมน้ำมัน
10 ชั่วโมง
8,500.-
ทัวร์ใน พัทยา
-
รวมน้ำมัน
10 ชั่วโมง
8,500.-